Influențe interactive ale vecinătății și statutului socioeconomic individual asupra consumului de alcool

14-07-2014

Alcohol and Alcoholism, 2012, Vol. 47, Nr. 2, pp. 178-186.
Advance Access Publication, 18 Ianuarie 2012
Autori: Nina Mulia și Katherine J. Karriker-Jaffe

Obiective: Evaluarea interacțiunii dintre vecinătate și statutul socioeconomic individual în ceea ce privește consumul de alcool și consecințele acestuia. Exemplificarea celor trei explicații posibile pentru astfel de interacțiuni: dublul pericol, inconștiența statutului și relativa privare de oportunități.

Metode: Au fost folosite datele statistice naționale privind consumului de alcool, din perioada 2000-2005 (US National Alcohol Surveys). Au fost intervievate telefonic, persoane care au împlinit 18 ani, de pe teritoriul Statelor Unite (7613 în anul 2000, cu rată de răspuns de 58% și 6919 în anul 2005, cu rată de răspuns de 56%). Evaluarea riscului ridicat a consumului de alcool (calculat în funcție de limita impusă la nivel național) și consecințele acestuia au fost analizate în funcție de nivelul scăzut, mijlociu și ridicat al statutului socioeconomic, raportat la nivelul valorilor similare a consumatorilor din anul precedent. Analiza s-a realizat după mai multe variabile: vârstă, gen, rasă, statutul profesional și familial, proximitatea mediului urban etc.

Concluzii: În cazul bărbaților cu un statut socioeconomic scăzut, dar care au reședința în cartiere cotate drept avantajate, riscul consumului de alcool în cantități mari este semnificativ ridicat. S-a stabilit că riscul consumului de alcool este de cinci ori mai mare în cazul acestora, față de bărbații care au un statut socioeconomic mijlociu sau ridicat și locuiesc în aceleași cartiere. O posibilă explicație fiind aceia că aceștia sunt mai stresați deoarece își doresc să atingă același statut cu al vecinilor lor și astfel recurg la consumul de alcool.

În cazul femeilor, cartierele cotate drept dezavantajate au crescut riscul consumului de alcool, fără a se sesiza diferențe la nivelul statutului socioeconomic. O posibilă explicație ar putea fi proiecția culturală asupra rolurilor femeii în societate, în special acela de mamă care își crește copiii. Aceste constatări nu confirmă teoriile inițiale ale dublului pericol și inconștiența statusului. În concordanță cu teoria privării de oportunități, rezultatele evidențiază riscurile pentru sănătate cauzate de consumul de alcool, în rândul persoanelor cu un statut socioeconomic scăzut, care locuiesc în cartierele avantajate.

 

Acest website este realizat în cadrul proiectului “Prevalcool”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG în Romania www.fondong.fdsc.ro.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor websiteului.